Cửa Hàng Đất Thánh

🏦 Số 165 Đất Thánh P.6, Q.TB (giáp Khu Cư xá Bắc Hải)

Kiểm size và hàng: 09.766.755.00

MỌI VẤN ĐỀ PHẢN ẢNH CHẤT LƯỢNG HOẶC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:

Tell: 0989.429.430 ( Lúa xin nghe hết những gì phản ảnh)💌